Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ν ε ι ρ ο ξ ύ π ν η μ αΕίδα στον ύπνο μου ότι…


Ξύπνησα καί ένιωθα μιά πολύ μεγάλη ευεξία γενικώς.
Μιά ευεξία πού μού δημιουργούσε τόσες καί τόσο όμορφες σκέψεις, όσο καί τό σημερινό ηλιόλουστο προανοιξιάτικο πρωινό πού με χρυσοκοίταγε από το παράθυρό μου.

Ωραίο ονειροξύπνημα, έτσι;

Αυτή ή πρωινή μου κατάσταση  γινόταν, λέει, όλο καί πιό συχνή καί πήγαινε νά γίνει μόνιμη !

Ηταν μιά υπέροχη αίσθηση πού γεννούσε καταπληχτικές σκέψεις γιά όλα τά θέματα τής ζωής μου, αλλά καί τής ζωής γενικότερα!

Ενιωθα πώς όλοι καί όλα βρίσκονται κάτω από τό γαλάζιο, βελούδινο πέπλο τής αγάπης μου καί αυτή ή αγάπη ήταν τόσο πολύ μεγάλη καί δυνατή πού δέν άφηνε χώρο σέ οτιδήποτε αρνητικό !

Σκέψεις καί συναισθήματα πού μέ πλημμύριζαν, μέ στόλιζαν καί μέ συνόδευαν μέχρι την άφιξη τών επόμενων καλών πού θά προστίθεντο στά προηγούμενα καί όλα μαζί θα αυξαναν καί θά τόνιζαν τόν λόγο τής ύπαρξής μου πού ήταν ή…

Α Γ Α Π Η μου γιά τή ζωή καί ό…

Ε Ρ Ω Τ Α Σ μου γιά σένα…

Α Κ Ο Μ Α και όταν θα ξυπνούσα  !!!