Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

Κ λ ά σ μ αΜήπως ή ζωή τού κάθε ανθρώπου καί όχι μόνο, είναι μια πολύπλοκη αριθμητική πράξη σέ εξέλιξη ;
Θα μπορούσαν μήπως οί λέξεις καί οί έννοιές τους να συμβολισθούν μέ αριθμούς ;
Ίσως κάτι τέτοιο να αποτελούσε τό πρώτο βήμα για κάτι τό καταπληκτικό !
Σκέπτομαι, για παράδειγμα, ένα κλάσμα δύο λέξεων καί εννοιών. Σχετικό προς απόλυτο (Σχετικό / Απόλυτο).
Τί θα μπορούσε άραγε να μάς φανερώσει μια τέτοια διαίρεση ;
Ποιά από τις δύο αυτές έννοιες όμως θα πρέπει να πάρει τη θέση τού διαιρέτη καί ποιά τού διαιρετέου ;
Αφήνουν μήπως κάποιο υπόλοιπο κι’ άν ναι, τότε ποιά τρίτη έννοια μπορεί να είναι αυτή ;
Ποιές είναι οί υποδιαιρέσεις τής κάθε έννοιας ;
Χμ... ένα σωρό ερωτηματικά προκύπτουν λοιπόν, αμέσως μετά από μια πνευματικά βρεφική προσέγγιση ενός τέτοιου θέματος !
Όλα αυτά επειδή ίσως... ένα είδος πραγματικότητας είναι καί ή φαντασία.

Ίσως μετά από μερικές αριθμητικές πράξεις μέ στοιχεία τής πραγματικότητας να προκύπτει ή φαντασία σαν αποτέλεσμα.