Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

Η Ζωή

Και μέσα στο κατάστημα σωφρονισμού ενηλίκων «Η ζωή», τύπου Γκουαντάναμο, διαπίστωσα πώς ή «Μοίρα»  καθενός εκ των συλληφθέντων είναι … πολλοί !!!  


Σάββατο 23 Ιουλίου 2016

Ο θεός Άκμπαρ


Όλοι επάνω σ’ αυτόν τον πλανήτη ανακράζουν εκκωφαντικά τη φράση «Αλλαχού είναι μεγάλος». 
Τους καταλαβαίνω και τους δικαιολογώ, αφού δεν ξέρουν εμένα.  


Τάδε έφη ό μεγάλος ορθολόγος και ορθόσκεπτος Strive Kostking

Κυριακή 3 Ιουλίου 2016