Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Κ λ ά σ μ αΜήπως ή ζωή τού κάθε ανθρώπου καί όχι μόνο, είναι μια πολύπλοκη αριθμητική πράξη σέ εξέλιξη ;
Θα μπορούσαν μήπως οί λέξεις καί οί έννοιές τους να συμβολισθούν μέ αριθμούς ;
Ίσως κάτι τέτοιο να αποτελούσε τό πρώτο βήμα για κάτι τό καταπληκτικό !
Σκέπτομαι, για παράδειγμα, ένα κλάσμα δύο λέξεων καί εννοιών. Σχετικό προς απόλυτο (Σχετικό / Απόλυτο).
Τί θα μπορούσε άραγε να μάς φανερώσει μια τέτοια διαίρεση ;
Ποιά από τις δύο αυτές έννοιες όμως θα πρέπει να πάρει τη θέση τού διαιρέτη καί ποιά τού διαιρετέου ;
Αφήνουν μήπως κάποιο υπόλοιπο κι’ άν ναι, τότε ποιά τρίτη έννοια μπορεί να είναι αυτή ;
Ποιές είναι οί υποδιαιρέσεις τής κάθε έννοιας ;
Χμ... ένα σωρό ερωτηματικά προκύπτουν λοιπόν, αμέσως μετά από μια πνευματικά βρεφική προσέγγιση ενός τέτοιου θέματος !
Όλα αυτά επειδή ίσως... ένα είδος πραγματικότητας είναι καί ή φαντασία.

Ίσως μετά από μερικές αριθμητικές πράξεις μέ στοιχεία τής πραγματικότητας να προκύπτει ή φαντασία σαν αποτέλεσμα.  


1 σχόλιο:

  1. Η πυθαγόρεια φιλοσοφία εξέταζε την εκπόρευση της φύσης και του ανθρώπινου πνεύματος, καθώς και την εξέλιξη και την πορεία του ανθρώπου με γνώμονα τα μαθηματικά. Φυσικά, το ζήτημα ούτε απλό είναι ούτε μονοδιάστατο, καθώς επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες αλλά και επικρίσεις.
    Με μια προσεκτική μαθηματική αλλά και ταυτόχρονα φιλοσοφική προσέγγιση, θα λέγαμε ίσως ότι το απόλυτο είναι σχετικό, το αντίστροφο όμως όχι. Καθώς υπεισέρχεται ο υποκειμενικός παράγοντας και όχι μόνο, τα πάντα μπορεί να θεωρηθούν σχετικά αλλά και ρευστά. Το ερώτημα που τίθεται όμως είναι μπορεί να είναι σχετικά απόλυτα; Μπορεί δηλ. το ΑΠΟΛΥΤΟ να είναι σχετικό; Δεν αυτοαναιρείται έτσι; Δυσεπίλυτο ερώτημα για μια "βρεφική" από εμάς προσέγγιση! Ίσως τελικά, γιατί η διαίρεση είναι ατελής!

    ΑπάντησηΔιαγραφή