Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Τό ΝΑΙ τού ΟΧΙ


Αν υποθέσουμε πώς ή λέξη... «Ναί» αντιπροσωπεύει μόνο τό καλό καί ή λέξη «Οχι» μόνο τό κακό, τότε...
Τότε φαντάσου ότι ένα πολυάριθμο σμήνος από «Ναι» σχημάτισε μπροστά στή ζωή μου καί στίς αποφάσεις πού τήν αφορούσαν, τή λέξη «Όχι» καί ένα άλλο εξίσου πολυάριθμο σμήνος από  «Όχι» σχημάτισε τή λέξη «Ναι».
Τί λές, σύμπτωση; Τόν ρώτησα.
Κούνησε τότε τό κεφάλι του πρός τά πάνω καί είπε.... Ναί !
Ηταν τό «Ναι» τού όχι, όπως είναι καί τό «Όχι» τού ναί! 
Οπως είναι τό καλό τού κακού, αλλά καί τό κακό τού καλού.
Τό δίκαιο τού άδικου, αλλά καί τό άδικο τού δίκαιου.
Τό πολύ τού λίγου, αλλά καί τό λίγο τού πολύ.
Τά όλα τού τίποτα, αλλά καί τό τίποτα τού όλα.
Τό διαρκές τού στιγμιαίου, αλλά καί τό στιγμιαίο τού διαρκούς.
Μέ άλλα λόγια...ή Ζωή !
Ναί, κάπως έτσι σκέφτομαι καί νιώθω.
Κάπου ανάμεσα σ’αυτές τίς αντιθέσεις καί αντιφάσεις περιφέρομαι καί ζώ καθημερινά καί νομίζω πώς κοντεύω νά τρελαθώ !
Θά είναι ή τρέλα τής λογικής,αλλά καί ή λογική τής τρέλας !
Μέ κατάλαβες τώρα; Τόν ρώτησα.
Κούνησε τό κεφάλι του πρός τά κάτω καί είπε...Οχι !Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου